ÚLTIMS PROJECTES

Client: Generalitat de Catalunya
Producte: Pòster, Video
Treball: Dia Internacional de l’abella
(Wolf)

Cliente: Generalitat de Catalunya
Producte: Video
Treball: Estratègia alimentària de Catalunya
(Wolf)

Client: Generalitat de Catalunya
Producte: Gràfica, TV
Treball: Risc químic
(Wolf)

Client: Ventós
Producte: Gràfica
Treball: V-Flavor
(Wolf)